Leuke nieuwtjes welke wij graag delen

December 2020

Introductie van een nieuwe dienst: Gespreksleider Moreel Beraad

Het bespreken van casuïstiek waarbij de ethische dimensie centraal staat, is een goede manier om zowel aan de ethische sensitiviteit te werken, en daarmee ook de ethische vaardigheden te versterken. Onderzoek wijst bovendien uit dat het regelmatig bespreken van ethische kwesties het fenomeen van ‘morele stress’ voorkomt. Morele beraden verbeteren op die manier zowel de kwaliteit van handelen, en dragen tegelijktijdig bij aan gezonde werkomstandigheden voor medewerkers. Morele beraden worden gestructureerd door een gespreksmethode. Er ligt een groot accent op het leren reflecteren op ervaren dilemma’s en daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen reflecteren. Professionals dienen morele keuzes te herkennen, erover te kunnen oordelen en, met hulp van onder andere hun beroepscode, afgewogen keuzes te maken. Deze dienst levert SKJ punten op bij reflectie.

lucht%20je%20hart%20logo

April 2020

Lucht-je-hart-gesprek in Coronatijd - speciaal voor zorgprofessionals

Praktijk Emcéjé heeft zich via LVSC aangesloten om zorgprofessionals, die in deze tijd van de Coronacrisis onder enorme druk staan, te helpen en een steuntje in de rug bieden.

Emcéje’ biedt een gratis 'Lucht je hart coach gesprek' voor zorgverleners.

Gratis 'Lucht-je-hart-gesprek'
Heb je behoefte om even stoom af te blazen of je hart te luchten nu je moet werken in bijzonder onzekere en zware tijden?

Een gesprek met een professionele coach of supervisor kan enorm helpen om even afstand te nemen van je werk, weer op adem te komen en jezelf weer voldoende op te laden.

Emcéjé heeft deze speciale specialisatie aan haar LVSC profiel toegevoegd.

Zorgverleners:
Bespreek hoe het met je gaat. Vraag hulp en doe dat op tijd. Probeer concreet aan te geven wat je nodig hebt en waar je behoefte ligt.’

Ik ben hiervoor opgeleid en sta klaar om je hierbij te ondersteunen.

Aarzel niet, neem jezelf serieus en neem contact met mij op voor onafhankelijke professionele mentale ondersteuning in deze extreme tijd.

Luchtjehartgesprek.nl

© 2021 Praktijk Emcéjé