Mei 2018

Praktijk Emcéjé voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving

Vanaf heden voldoen wij volledig aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG / GDPR). Download onze uitgebreide privacy verklaring op onze website. U kan deze vinden onder contact.

Juli 2017

Investeren in supervisie en coaching loont

In de bijlage 'Analyse competentieontwikkeling' van het Financieel Dagblad van vandaag (31 mei) staat een interview met Wardy Doosje (LVSC). Hij legt uit waarom investeren in supervisie en coaching loont op pagina 2. Daarnaast vind je een kort interview met Joris Brenninkmeijer (LVSC) over leiderschap op pagina 5. Een mooie promotie van de vakgebieden supervisie en coaching en onze vereniging in de landelijke media.

Naar bijlage Financieel Dagblad

Mei 2017

Praktijk Emcéjé ontvangt een dankbaar gebaar

Een dankbare klant heeft dit mooie bedankje naar aanleiding van het traject bij Praktijk Emcéjé gemaakt.

Marjo de Keijzer: “Dit is eigenlijk waar je het als begeleider van zo’n waardevol traject voor doet. Iemand vooruit helpen geeft immers een voldaan gevoel. En ik ben trots op de prestatie en progressie van deze klant. Praktijk Emcéjé gaat immers voor progressie richting zelfsturing!"

Januari 2016

Het meetbare effect van coaching

Coaching wordt steeds meer ingezet bij de ontwikkeling van medewerkers in organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat coaching een positieve invloed heeft op het functioneren van professionals. Daarnaast is er bij opdrachtgevers van coaching tevens een behoefte om het effect van individuele coaching meetbaar te maken. Hieronder zal ik de resultaten geven van een recente metastudie en een mooie tool bespreken die het effect van een individueel coachtraject kan meten.

Meta studies over coaching
Recent zijn de resultaten verschenen van een internationale metastudie (Jones e.a 2015) naar het effect van werkgerelateerde coaching. De uitkomsten zijn zeer positief. Werkgerelateerde coaching heeft een bewezen gunstige invloed op de motivatie van de medewerker, het eigen maken van nieuwe vaardigheden en op de geleverde prestaties op het werk. De performance gaat omhoog doordat de persoonlijke leerpunten en inzichten direct toegepast kunnen worden op het werk. Juist deze verankering met de eigen werksituatie geeft coaching ook een grotere meerwaarde ten opzichte van trainingen.Een ander voordeel van persoonlijke werkgerelateerde coaching is dat in een korte tijd veel kan worden bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat een klein aantal sessies al een groot effect heeft op het functioneren en de motivatie van de medewerker. Ook uit een eerdere Nederlandstalige Metastudie (Theeboom e.a. 2013) blijkt dat door coaching de prestaties van medewerkers verbeteren en dat coaching een positieve invloed heeft op o.a. zelfsturing, welzijn en werkattitudes.De eindconclusie van beide wetenschappelijke onderzoeken is dat coaching werkt en het een effectief instrument is om het functioneren van medewerkers in organisaties te optimaliseren.

Februari 2015

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

In het kader van de professionalisering Jeugdzorg is een onafhankelijke stichting opgericht voor de registratie van professionals. Met de erkenning van het Kwaleitsregister Jeugd gaat ook de norm van verantwoorde werktoedeling in. Voor jeugdprofessionals is het noodzakelijk zich op 1 januari 2015 geregistreerd te hebben. De professionals komen hierbij op 'registerniveau': ze moeten onder andere voldoen aan eisen op het gebied van o.a. reflectie in de vorm van intervisie/supervisie.

Januari 2015

Mindfulness

Hoe kun je onbevangen waarnemen? Hoe ga je zelf om met veranderingen in het leven? Hoe ondersteun je je cliënten bij veranderingen? Zo gewenst wordt Mindfulness toegepast in de begeleidingspraktijk.

© 2018 Praktijk Emcéjé