Augustus 2015, Teamleider Parkhuis (supervisie traject)

Ik vind de supervisor/coach vooral goed in het erkenning geven aan het probleem dat ik heb ervaren in mijn werksituatie en daarna ook de aanpak die zij heeft gehad.Deze aanpak sloot prima aan bij mijn aandachtspunten/problemen. De supervisor/coach heeft mij tot volle tevredenheid weer op weg geholpen in mijn functioneren als teamleidster

Maart 2014, Ervaringsgericht Therapeut (supervisie in kader van opleiding)

Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met de supervisor. Haar betrokken manier van vragen is voor mij een voorbeeld geweest dit zelf ook meer te gaan doen. Ik heb gemerkt hoe verhelderend het kan zijn om tot op het bot iets uit te zoeken. Het geeft inzicht, maar ook een stuk rust omdat ik mezelf daardoor beter begrijp en mijn issues beter kan hanteren. Ik kan daardoor namelijk ook beter op mezelf gaan reflecteren door mezelf diezelfde vragen te stellen. Dit geeft nogmaals een soort rust en duidelijkheid. Mijn dank daarvoor!

Februari 2014 , Docent Da Vinci College (jaar na supervisietraject)

Ik heb zo veel aan supervisie gehad, het heeft me veranderd in een steeds sterker wordend, zelfverzekerde onafhankelijke vrouw. Ik gebruik nog steeds de tools van supervisie en ik weet dat ik het altijd bij me zal dragen.Mede ook door supervisie, ben ik mezelf goed gaan begrijpen en accepteren.Ik kan steeds meer rekening houden met de kwaliteiten en competenties van anderen.Ik leg de lat voor mezelf hoog, maar verwacht dat niet meer van anderen. En wat nieuw is, dat ik mijn lat af en toe verlaag om het haalbaar te maken. En ik kan daar heel goed mee leven. Ik bereid werkklussen voor door middel van reflectie, terugkijken naar handelen en wat ging goed en wat ging beter.

September 2013, Afdelingsmanager Stichting het Parkhuis

Afgelopen periode heb ik gewerkt aan een aantal door mijzelf (op)gestelde ontwikkeldoelen. Heb ik mijn doelen behaald: …. Ja, voor 90%. Ik vertelde in mijn kennismakingsgesprek met Marjo dat ik mezelf op 60% zag. Mijn “jasje” zat goed, maar ik ben nu meer in staat om deze een andere kleur te geven. Bewust, maar meer en meer ook onbewust. Ik zeg: coaching traject geslaagd!

Juni 2013, Supervisor in opleiding

Na 25 lange therapeutische gesprekken die ik jaren geleden heb gevoerd, waren nodig om me enkele persoonlijke thema’s te helpen accepteren. Deze 10 supervisiegesprekken hebben die thema’s echter veel dichter bij de eigen werkpraktijk gebracht en mijn leer- en probleemoplossingsvermogen vergroot. Ik heb veel meer oog gekregen voor het belang van de praktische vertaling en praktische tools. Dat is iets waar ik echt mee verder kan en wil (!). …… Naar mijn gevoel was er een mooi evenwicht tussen de zoekende inbreng van de supervisant en de begeleidende inbreng van de supervisor. Dat ben ik gaan zien als de kernkwaliteit van de goede supervisor.

April 2013, Medewerker Bureau Jeugzorg

Ik kijk met grote tevredenheid terug op mijn traject, wat ik over mezelf heb geleerd en wat ik hiermee kan in de toekomst. Ik heb het schrijven van dit verslag dan ook eigenlijk heel leuk gevonden, om zo terug te blikken op de stapjes en inzichten van de afgelopen periode. Dat extra steuntje waar ik naar zocht om verder te komen op mijn leergebieden, heb ik zeker zo ervaren. De coaching ben ik niet gestart met het idee dat iemand samen met mij alle ingewikkelde dingen voor mij zou oplossen, maar wel dat ik een duidelijk beeld had voor mezelf waar ik naartoe wilde en hoe ik dit kan doen. Die twee zijn ook absoluut behaald. De eerste stappen zijn gezet en zoals mijn coach ook zei, dat proces loopt gewoon door. Hiervoor heb ik ook het derde kaartje in mijn agenda geplakt: “No-one can stop you”, en zo voelt het nu ook! De coaching van de afgelopen maanden heeft mij ook het vertrouwen gegeven dat ik dingen anders kan doen, en op een manier die nog steeds, of eigenlijk zelfs meer, bij mij past. Vanuit de coaching neem ik ook zelf nog bewuster het idee mee van eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces en je ontwikkeling in het werk en vakgebied, maar ook in de samenwerking met collega’s. Ook dit geeft mij vertrouwen. Ik ben de afgelopen maanden uitgedaagd, maar vooral ook ondersteund en gestimuleerd. Het contact met de coach heb ik als heel erg prettig ervaren en ik denk dat zij ook de goede aansluiting bij mij had om te bereiken wat er nu is bereikt.

Maart 2013, Raadsonderzoekster

Ik ben iemand die hoge eisen aan zichzelf stelt, maar ik kan het ( waar ik er last van heb) nu veel beter benoemen, aanvullen en reguleren. Je hebt me geholpen een belangrijke stap vooruit te zetten.

© 2018 Praktijk Emcéjé