Ik stel mijzelf graag voor

M.C.J. (Marjo) de Keijzer,
LVSC Registercoach en Supervisor

Eigenaar, Coach en Supervisor

Mijn naam is Marjo de Keijzer, ik ben geboren in 1958 en woon in Dordrecht waar ik ook mijn praktijk (Emcéjé) heb. Ik heb meer dan dertig jaar ervaring in het werken met mensen vanuit verschillende functies en invalshoeken. Ik ben actief (geweest) in verschillende functies in non profit organisaties; welzijn, jeugdzorg, kinder-en jeugdbescherming, onderwijs. Ik heb jarenlang gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming, in verschillende functies (eruit). Ik werk momenteel naast mijn praktijk bij Veilig Thuis als staffunctionaris deskundigheid en innovatie en ik ben projectleider van het project de Cirkel is Rond (inzet ervaringsdeskundigen bij huiselijk geweld). Daarnaast ben ik sinds 2003 actief als LVSC geregistreerd supervisor/registercoach. Mijn werkgebied is Zuidwest Nederland. Ik ben gericht op professionals bij overheid, semi-overheid, non-profit en middelgrote tot grote organisaties.

Ik coach en superviseer met respect, zonder oordeel, activerend en aanmoedigend. Aansluitend bij de thema’s en doelen die voor de supervisant/coachee van belang zijn. Ik werk vanuit de 'progressiegerichte methodiek”. Deze aanpak verenigt de kracht van oplossingsgericht werken met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie. Het gaat om progressie bereiken in de gewenste richting. Ik werk met progressiegerichte interventies, ik coach op een de progressiegerichte mindset.

Daarnaast superviseer/coach ik vanuit het vertrouwen in het vermogen van de supervisant/coachee om keuze’s te maken en zelf een koers uit te zetten, te leren van eerdere succeservaringen en zelf oplossingen te vinden. Ik benader de supervisant/coachee open en ontwikkelingsgericht, waarbij ik het leerdoel van de supervisant/coachee centraal zet. Nieuwsgierigheid en compassie houd ik hoog. Ik heb oog voor de organisatiecontext en focus op de beïnvloedingsmogelijkheden van de supervisant/coachee daarbinnen. Regelmatig volg ik trainingen en workshops om mijn kennis en ervaring te verhogen. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

Sinds 2019 ben ik coach/supervisor met ervaringsdeskundigheid. Ik heb de Leergang Ervaringsdeskundigheid en Veerkracht (LEV) gevolgd en succesvol afgesloten. Ik superviseer en coach nu ook ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige heeft unieke expertise in omgaan met ingrijpende (of ontwrichtende) levenservaringen, life events en existentiële vragen.

Een ervaringsdeskundige zet deze bekwaamheid in voor anderen, in directe of indirecte functies. Ervaringsdeskundigheid heeft inmiddels een plek verworven naast andere deskundigheden en is een belangrijke verrijking (eruit). In coaching en supervisie staat ruimte centraal om je ervaringskennis (door) te ontwikkelen met als doel deze professioneel verder te kunnen benutten.

marjo
Jubileumlogo_40_300dpi_RGB

Aangesloten bij LVSC

Dé landelijke beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde

Praktijk Emcéjé is aangesloten bij de beroepsvereniging LVSC. LVSC is een pro-actieve beroepsvereniging die zorgt voor verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden. Ook is LVSC een kenniscentrum en waarborgt zij kwaliteit door het onderbrengen van het register van supervisoren, coaches en bijbehorende opleidingen. Naast de LVSC registraties is Emcéjé deelnemer aan een intervisiegroep supervisoren om de kwaliteit van haar werk te garanderen.

© 2021 Praktijk Emcéjé