M.C.J. (Marjo) de Keijzer,
Registercoach en Supervisor

Eigenaar, Trainer en Coach

Mijn naam is Marjo de Keijzer, ik ben geboren in 1958 en woon in Dordrecht waar ik ook mijn praktijk (Emcéjé) heb. Ik heb meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het werken met mensen vanuit verschillende functies en invalshoeken. Ik ben actief (geweest) in verschillende functies in non profit organisaties; welzijn, jeugdzorg, kinder-en jeugdbescherming, onderwijs. Ik heb jarenlang gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming, in verschillende functies. Ik werk momenteel naast mijn praktijk bij Veilig Thuis als staffunctionaris deskundigheid en innovatie. Daarnaast ben ik sinds 2003 actief als LVSC geregistreerd supervisor/registercoach. Mijn werkgebied is Zuidwest Nederland. Ik ben gericht op professionals bij overheid, semi-overheid, non-profit en middelgrote tot grote organisaties. Met respect en zonder oordeel, activerend en aanmoedigend. Aansluitend bij de thema’s en doelen die voor de supervisant/coachee van belang zijn. Ik werk vanuit de 'Progressiegerichte methodiek”. Deze aanpak verzenigt de kracht van oplossingsgericht werken met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie. Het gaat om progressie bereiken in de gewenste richting. Ik coach met progressiegerichte interventies (zoals groeimindsetinterventies, schaalvragen, de cirkeltechniek, indirecte procescomplimenten, vragen naar eerdere successen enzovoorts), ik coach op een de progressiegerichte mindset.

Ik superviseer/coach vanuit het vertrouwen in het vermogen van de supervisant/coachee om keuze’s te maken en zelf een koers uit te zetten, te leren van eerdere succeservaringen en zelf oplossingen te vinden. Ik benader de supervisant/coachee open en ontwikkelingsgericht, waarbij ik het leerdoel van de supervisant/coachee centraal zet. Nieuwsgierigheid en compassie houd ik hoog. Ik heb oog voor de organisatiecontext en focus op de beïnvloedingsmogelijkheden van de supervisant/coachee daarbinnen. Regelmatig volg ik trainingen en workshops om mijn kennis en ervaring te verhogen. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.

Aangesloten bij LVSC

Dé landelijke beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde

Praktijk Emcéjé is aangesloten bij de beroepsvereniging LVSC. LVSC is een pro-actieve beroepsvereniging die zorgt voor verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden. Ook is LVSC een kenniscentrum en waarborgt zij kwaliteit door het onderbrengen van het register van supervisoren, coaches en bijbehorende opleidingen. Naast de LVSC registraties is Emcéjé deelnemer aan een intervisiegroep supervisoren om de kwaliteit van haar werk te garanderen.

© 2018 Praktijk Emcéjé