Welkom!

Praktijk Emcéjé is gespecialiseerd in Coaching, Supervisie, Intervisie, Bemiddeling (conflict en scheidingsproblematiek), Loopbaancoaching en Oplossingsgericht werken. Mensen die het naar hun zin hebben op het werk presteren beter, zijn minder ziek en voelen zich meer verbonden met het bedrijf en/of de werkgever. Tevreden werknemers = tevreden werkgevers! Iedereen kan van tijd tot tijd een supervisor/coach gebruiken in deze snelle tijd waarin er veel van ons verwacht wordt. Soms is het niet meer duidelijk wat ons drijft, waar we gelukkig van worden en wat we graag doen.

Onze diensten:

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. De persoon die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen kritisch tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij of zij inzicht in het eigen handelen en kan hij of zij dit duurzaam verbeteren.

Groepssupervisie

Groepssupervisie is een manier van groepscoaching, het gaat om leren van elkaar,  onder begeleiding van een supervisor die het groepsproces begeleidt en resultaten garandeert. Dit is een leermethode waarbij deelnemers leren door ervaringen met elkaar te delen.

Intervisie

In intervisie kunnen deelnemers hun gedachten scherpen, ervaringen delen en nieuw gedrag ontwikkelen. In een 'groep gelijken met eenzelfde thema' staat de inbreng van de deelnemers centraal. Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 personen en komt onder begeleiding bij elkaar.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject om mensen bewust te maken van de eisen die de organisatie aan hen stelt. Vervolgens worden deze aan eigen doelen en mogelijkheden gekoppeld. Een medewerker leert zien welk gedrag hij - vaak onbewust - oproept en reflecteert op het waarom van dit gedrag.

Teamcoaching

Elke (jeugd)zorgorganisatie heeft baat bij teams die goed functioneren doordat de leden onderling goed samenwerken. Maar elke jeugdzorgorganisatie weet ook dat dit niet eenvoudig is. Door middel van Progressiegerichte (oplossingsgerichte) Team Coaching zorgt de coach ervoor dat (jeugd)zorg teams ontwikkelen.

Bemiddeling

Een manier om tot een oplossing van geschillen te komen is bemiddeling. Als onafhankelijke deskundige coachende bemiddelaar verleen ik hulp om partijen tot elkaar te brengen. Daarnaast coach en geef ik deskundigheidsbevordering aan bemiddelaars/begeleiders van (v)echtscheidingsproblematiek.

spreek

Reviews van cliënten

logo%20lvsc%20new

Praktijk Emcéjé is LVSC geregistreerd

enquete%20icon

Schrijf een review over uw ervaring

© 2021 Praktijk Emcéjé