Marjo de Keijzer, Registercoach en Supervisor

Progressie richting zelfsturing!

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. De persoon die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen kritisch tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij of zij inzicht in het eigen handelen en kan dit vervolgens duurzaam gaan verbeteren.

Groepssupervisie

Groepssupervisie is een manier van groepscoaching, het gaat om leren van elkaar, maar onder begeleiding van Praktijk Emcéjé die het groepsproces begeleidt en resultaten garandeert. Dit is een leermethode waarbij deelnemers leren om te leren van hun ervaringen.

Intervisie

In intervisie kunnen deelnemers hun gedachten scherpen, ervaringen delen en nieuw gedrag ontwikkelen. In een 'groep gelijken met eenzelfde thema' staat de inbreng van de deelnemers centraal. Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 personen en komt eens per 3 of 4 weken onder begeleiding bij elkaar.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject om mensen bewust te maken van de eisen, die de organisatie aan hen stelt. Vervolgens worden deze aan eigen doelen en mogelijkheden gekoppeld. Een medewerker leert zien welk gedrag hij – vaak onbewust – oproept en reflecteert  op het waarom van dit gedrag.

Teamcoaching

Elke (jeugd)zorgorganisatie heeft baat bij teams die goed functioneren doordat de leden onderling goed samenwerken. Maar elke jeugdzorgorganisatie weet ook dat dit nog niet zo eenvoudig is.Door middel van Progressiegerichte (oplossingsgerichte) Team Coaching zorgt Emcéjé ervoor dat (jeugd)zorg teams ontwikkelen.

Bemiddeling

Een manier om tot een oplossing van geschillen te komen is bemiddeling. Als onafhankelijke deskundige coachende bemiddelaar verleen ik hulp om partijen tot elkaar te brengen. Daarnaast coach en geef ik deskundigheidsbevordering aan bemiddelaars/begeleiders van (v)echtscheidingsproblematiek.

Op zoek naar een LSVC supervisor voor de SKJ-registratie?  Dan bent u aan het juiste adres!

Praktijk Emcéjé over “oplossingsgericht werken"

Eigenaar, trainer en coach M.C.J. (Marjo) de Keijzer in een interview over oplossingsgericht werken. De organisatie NOAM is initiatiefnemer van dit interview. De volgende vragen stonden centraal:
- Wat is de kern van oplossingsgericht werken?
- Wat is je favoriete oplossingsgerichte techniek?
- Wat levert oplossingsgericht werken op?

Momenteel is Marjo de Keijzer naast haar werkzaamheden voor haar eigen Praktijk Emcéjé als staffunctionaris in dienst van de landelijke organisatie Veilig Thuis.

Onze recensies

Praktijk Emcéjé is LVSC geregistreerd

Tevredenheids-enquête

© 2018 Praktijk Emcéjé